Čipy a ich nedostatok je témou číslo jedna v automotive biznise. BMW hľadá nové spôsoby spolupráce s dodávateľmi. V prípade strategicky dôležitých komponentov sa intenzívne zapája do vytvárania siete priamych dodávateľov.

Na dlhodobé zabezpečenie dodávok polovodičov spoločnosť uzatvorila trojstrannú dohodu so spoločnosťou pre vývoj mikročipov INOVA Semiconductors a so spoločnosťou Globalfoundries, výrobcom pokročilých polovodičov.

čipy

Dohoda zaručuje pre BMW dodávku niekoľkých miliónov mikročipov ročne. Tie sa použijú v LED technológii ISELED, ktorá bude prvýkrát nasadená v modeli BMW iX. Neskôr sa dostane aj do iných modelov. Dodávky vozidiel BMW iX zákazníkom sa spustili začiatkom novembra.

„Prehlbujeme partnerstvo s dodávateľmi v kľúčových bodoch dodávateľskej siete a synchronizujeme plánovanie kapacít priamo s výrobcami a vývojármi polovodičov. To zlepšuje spoľahlivosť plánovania a transparentnosť v objemoch potrebných pre všetkých zúčastnených a dlhodobo zabezpečuje naše potreby,“ tvrdí Dr. Andreas Wendt, člen predstavenstva BMW za nákup a sieť dodávateľov.

čipy

„Táto priekopnícka dohoda predstavuje ďalší logický krok v zabezpečení našich dodávok ešte vyváženejším a proaktívnejším spôsobom.“

Čo prinesie dohoda?

Dohoda je príkladom záväzku vybudovať odolnejší prístup partnerstva v rámci dodávateľského reťazca s cieľom znovu získať rovnováhu medzi ponukou a dopytom po čipoch v automotive, ako aj snahy o ďalšie zrýchlenie technologických inovácií.

„Táto zmluva priamo s OEM pre nás ako výrobcu polovodičov určite znamená novú oblasť,“ hovorí Robert Kraus, generálny riaditeľ spoločnosti INOVA Semiconductors.

„Pevne veríme, že tento inovatívny prístup k partnerstvu v celom výrobnom reťazci nám pomôže dosiahnuť naše ciele: týmto spôsobom môžeme zabezpečiť dodávky pre našich koncových zákazníkov a zaistiť vysokú spoľahlivosť plánovania počas dlhých cyklov výroby čipov. Je to skutočne obojstranne výhodný prístup.“

čipy

„Spoločnosť Globalfoundries sa zaviazala budovať pevnejšie vzťahy s automobilovým priemyslom s cieľom poskytovať inovácie a riešiť rastúci dopyt po čipoch s mnohými funkciami,“ hovorí Mike Hogan, senior viceprezident a generálny riaditeľ pre automobilové, priemyselné a multimarket odvetvie v Globalfoundries.

Tisíce čipov v každom vozidle

Každé nové vozidlo potrebuje niekoľko tisíc mikročipov. Ich počet závisí od zložitosti technológie a stupňa výbavy. Slúžia rôznym funkciám vykonávaním aritmetických a ovládacích úloh v počítačoch, ukladaním údajov alebo dokonca zvládaním viacerých úloh súčasne. Rastúci trend využívania mikročipov v automotive neklesá, práve naopak je očakávaný výrazný vzostup dopytu po týchto komonentoch,